Products產品介紹

等電位線與電場實驗
  • 等電位線與電場實驗

等電位線與電場實驗 (T06)

實驗內容:

  1. 了解等電位線與電力線之關係
  2. 繪製雙圓點電極間之電場
  3. 繪製雙平直電極間之電場
  4. 繪製ㄧ圓點電極與ㄧ平直電極間之電場

 

等電位線與電場實驗

實驗內容:

1.     了解等電位線與電力線之關係

2.     繪製雙圓點電極間之電場

3.     繪製雙平直電極間之電場

4.     繪製ㄧ圓點電極與ㄧ平直電極間之電場

規格:

1.     透明水槽x1

尺寸315mm x 220mm x 40mm

含二鋁製接線柱

盆底貼有一防水方格紙(方格10mmx10mm)

2.     不鏽鋼電極圓柱型x2

直徑30mm, 高30mm

3.     不鏽鋼電極方柱型x2

120mm x 16mm x 16mm

4.     直流穩壓電源18.0V/0.66A x1

5.     ㄧ分二直流電源導線x1

6.     短導線x2

7.     長導線x1

8.     數字三用電錶x1